Zweeds onderzoek toont aan dat ouders van jonge kinderen opvallend vaak uit elkaar gaan en komt met tips om dat te voorkomen.

Maar liefst één op de drie Zweedse koppels met jonge kinderen gaat uit elkaar, zo blijkt uit statistieken uit 2012. Wanneer de koppels uit elkaar gaan, is hun eerste kind gemiddeld vier jaar en acht maanden oud. Maar hoe komt het nu dat ouders van jonge kinderen zo vaak besluiten om een punt te zetten achter hun relatie? Onderzoekers van de universiteit van Gothenburg hebben het uitgezocht.

Het onderzoek
Ze verzamelden 452 ouders en stelden met behulp van vragenlijsten onder meer vast hoe tevreden ze waren met hun relatie en hun seksleven. De ouders vulden de vragenlijsten op drie momenten in: toen hun eerste kind zes maanden, vier jaar en acht jaar oud was. Na vier jaar waren 23 stellen uit elkaar gegaan. Na acht jaar waren er nog eens 16 gescheiden. Kort voor mensen uit elkaar gingen, vroegen de onderzoekers ze naar de kwaliteit van hun relatie en vergeleken de resultaten met die van mensen die in dat stadium nog bij elkaar waren.

Sensualiteit
Uit het onderzoek blijkt dat er wel overeenkomsten waren tussen mensen die besloten om te scheiden en mensen die hun relatie handhaafden. “Wanneer het kind vier jaar oud was, stond zowel seksualiteit als sensualiteit onder stellen die uit elkaar gingen en stellen die bij elkaar bleven constant op een laag pitje,” vertelde onderzoeker Malin Hansson. Maar er waren ook verschillen. Stellen die besloten uit elkaar te gaan toen hun kind zes maanden oud was, waren het minder vaak over dingen eens, waren minder tevreden met hun relatie en ervoeren minder samenhorigheid en hadden een minder goed seksleven dan stellen die bij elkaar bleven. Verder blijkt uit het onderzoek dat de kans dat mensen uit elkaar gingen twee keer zo groot was wanneer mensen samenwoonden in plaats van getrouwd waren. Andere risicofactoren waren een laag opleidingsniveau en werkeloosheid.

“DE GESCHEIDEN VADERS WILDEN MEER TIJD VOOR ZICHZELF, TERWIJL DE MOEDERS MEER TIJD MET HUN PARTNER EN MET HUN KINDEREN WILDEN”

De factoren
Op basis van hun onderzoek komen de wetenschappers met zeven factoren die bijdragen aan een scheiding: de spanningen die het ouderschap met zich meebrengt, gebrek aan intimiteit, onvoldoende communicatie, niet toegewijd zijn aan de relatie, stress, verschillende persoonlijkheden en interesses en de negatieve effecten van een verslaving. “Als we generaliseren, kunnen we zeggen dat de gescheiden vaders meer tijd voor zichzelf wilden, terwijl de moeders meer tijd met hun partner en met hun kinderen wilden,” stelt Hansson.

IN NEDERLAND

Ook in Nederland gaan mensen vaak uit elkaar. Volgens het CBS eindigden in 2010 32.544 huwelijken in een scheiding. In 2014 waren dat er 35.409. In veel gevallen zijn daar kinderen bij betrokken: van de huwelijken die in 2014 strandden, waren er 19.906 met kinderen. Een vrij groot deel van de kinderen die met een scheiding geconfronteerd worden, zijn nog klein (onder de vijf jaar). Enkele jaren geleden verscheen daarover in HP/De Tijd dit interessante artikel.

Een scheiding voorkomen
Ze benadrukt dat een scheiding niet per se altijd een slecht idee is. Maar er zijn ook scheidingen die voorkomen kunnen worden. Deze scheidingen zijn het resultaat van communicatieproblemen of een tijdelijke verslechtering van de relatie die voorkomen kan worden door meer steun van de omgeving. “Het zorgstelsel kan hier zijn verantwoordelijkheid nemen,” vindt Hansson. “Zorgmedewerkers komen in contact met verwachtende en jonge ouders en zouden tot steun moeten zijn in hun relatie, bijvoorbeeld door te benadrukken hoe belangrijk het is dat je samen verantwoordelijkheid draagt voor het huis en de kinderen, door te zorgen dat ouders ontlast worden en te benadrukken hoe belangrijk het is dat sensualiteit en seksualiteit onderdeel uitmaken van een relatie.”

Op basis van het onderzoek komen de wetenschappers ook met heel concrete adviezen aan het adres van jonge ouders. Ten eerste moeten jonge ouders duidelijk communiceren. Ze moeten openlijk en duidelijk spreken en hun boodschap moet recht door zee zijn. Daarnaast moet er ook in het dagelijks leven ruimte zijn voor sensualiteit: jonge ouders moeten royaal zijn met knuffels, kussen en fysiek contact. Ook moeten ze zowel samen als als gezin tijd doorbrengen. Ten vierde moeten ze elkaar liefde geven en laten zien dat ze elkaar waarderen. En mochten de problemen dan toch aanhouden, dan moeten ze niet te lang wachten met het zoeken van hulp, aldus de onderzoekers.

Share This