Mediation Visie

Mediation is van deze tijd, waarin het nemen van verantwoordelijkheid en zelfbeschikking hoog genoteerd staan.

Mediation Visie

Mediation is van deze tijd, waarin het nemen van verantwoordelijkheid en zelfbeschikking hoog genoteerd staan.

Als je kiest voor mediation, vinden wij dat een compliment waard. Je kiest dan namelijk samen met de andere partij voor een structurele oplossing van het conflict. Onze mediators gaan uit van jullie eigen mogelijkheden en creativiteit om tot een oplossing te komen en begeleiden hierbij zodat jullie samen aan een uitkomst gaan werken die voor beiden bevredigend is.
Binnen de mediation gaat het niet per se over schuld of waarheid maar wordt er gekeken naar ruimte voor een oplossing. Uiteraard zorgen de mediators van Mediation Visie voor een besloten en veilige omgeving waarin geheimhouding, vertrouwelijkheid en welzijn van jou en jouw gesprekspartner voorop staan. Mediation is in de meeste situaties een korte procedure. Geen kostbare en slepende trajecten dus!


Emoties

Onze mediators zijn naast hun vakinhoudelijke kennis, gespecialiseerd in het omgaan met meningsverschillen en de daarmee gepaard gaande emoties. Door het benoemen en het accepteren van emoties zoals verdriet, woede, teleurstelling, onzekerheid of verwijt ontstaat onderling vaak meer begrip. Een verdeeldheid wordt vaak als negatief ervaren maar biedt meestal juist de mogelijkheid om tot een positieve verandering te komen. Soms brengt de kwestie je niet alleen dichter bij de ander maar vooral ook bij jezelf.

Mediation kan zakelijk maar ook emotioneel een win-win situatie opleveren. Niet één partij wint, maar beide partijen winnen. Er samen uit komen, daar gaat het om!


Neutraliteit

Voor vrijwel elk geschil is een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Voorwaarde is wel dat je accepteert dat er sprake van verdeeldheid is (agree to disagree). En dat je wilt werken aan een gezamenlijke oplossing.  Onze mediators zijn neutraal, zowel ten opzichte van partijen als ten opzichte van het meningsverschil, zij bemoeien zich niet met de inhoud en hebben daarover geen oordeel.


Behoud relatie

Mediation is gericht op behoud of verbetering van de relatie. De emotionele schade wordt hierdoor zo veel mogelijk beperkt. Dit speelt vooral daar waar het belang van een blijvende relatie groot is. Mediation biedt partijen de mogelijkheid creatief te zijn bij het vinden van oplossingen. De ervaring leert dat de gezamenlijk gevonden oplossing beter “houdbaar” is dan een door de rechter opgelegde uitspraak.

Mediation is geen strijd tegen elkaar. Het is het vinden van oplossingen met elkaar. Meer info? www.mediationvisie.nl

Wolferlanden 32 | 7542 CZ Enschede
(06) 22 670 970 | info@mediationvisie.nl

www.mediavision.nl

KvK 08170865
BTW NL 1373.29.866.B01

Share This