Alimentatie

Wij begeleiden u van A tot Z
Alimentatie
Kinder- en Partneralimentatie

Bij scheiden houden veel verplichtingen van het huwelijk op, maar de onderhoudsverplichting blijf bestaan in de vorm van alimentatie.

Deze verplichting tot het betalen van alimentatie geldt niet alleen voor de kinderen (kinderalimentatie), maar ook voor de partners (partneralimentatie).

Vaak levert deze verplichting veel frustraties op voor beide partijen. Het is daarom verstandig om de mediator goed te laten uitleggen welke mogelijkheden er zijn. Alimentatie is namelijk maatwerk: binnen de wettelijke kaders zijn er veel mogelijkheden die gekozen kunnen worden, zodat er uiteindelijk afspraken gemaakt kunnen worden waarmee ex-partners verder kunnen.

Herberekening

Het berekenen van de alimentatie kan onderdeel zijn van een echtscheiding, maar kan ook uitgevoerd worden als u al gescheiden bent en er is een herberekening nodig. Een verandering in inkomen of leefsituatie kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Als u bijvoorbeeld werkloos wordt zal uw draagkracht veranderen en is het misschien niet meer mogelijk om aan de eerder vastgestelde verplichtingen te voldoen.

Second Opinion 

Ook is het mogelijk een second opinion te vragen over een berekening van de alimentatie die door iemand anders is gemaakt. Als er twijfels zijn over de juistheid van de berekening en/of er voldoende is gekeken naar alle mogelijkheden.

Kinderalimentatie

Het berekenen van kinderalimentatie is maatwerk en het is belangrijk dat dit met zorg gedaan wordt. Nog belangrijker is het gezamenlijke gesprek dat na de berekening plaatsvindt, waarin de berekening wordt uitgelegd en besproken wordt wat in jullie specifieke geval de juiste bedragen en oplossingen kan zijn.

In de basis is het zo dat beide ouders bij dienen te dragen in de kosten van de kinderen. Het maakt daarbij niet uit of de ouders gehuwd zijn geweest of niet. Alle ouders dienen hun kinderen financieel te ondersteunen. De ouder bij wie de kinderen gedurende het merendeel van de tijd verblijven, ontvangt van de andere ouder diens aandeel in de kosten van de kinderen. Dit heet kinderalimentatie.

In het geval van een co-ouderschap spreken ouders af wie welke kosten voor zijn of haar rekening neemt. Op basis daarvan wordt bekeken wie kinderalimentatie aan wie betaalt of dat er misschien geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden.

Wil je weten of je kinderalimentatie moet betalen of recht hebt op kinderalimentatie? Neem dan vandaag nog contact op met Mediation Beter Uit Elkaar. Wij helpen jullie graag verder.

Duur kinderalimentatie

Ouders moeten volgens de wet hun kinderen financieel bijstaan totdat zij 21 jaar oud zijn. Tot aan het achttiende levensjaar betaalt de ouder bij wie de kinderen niet de hoofdverblijfplaats hebben, kinderalimentatie aan de andere ouder (de verzorgende ouder).

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is, net als bij de partneralimentatie, in de eerste plaats afhankelijk van het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Op basis van dit inkomen wordt de behoefte van de kinderen berekend oftewel wat de kinderen per maand nodig hebben.

Als de behoefte bekend is, wordt gekeken wie van de ouders welk aandeel moet voldoen. Dit wordt vastgesteld door het inkomen en de uitgaven van ieder van de ouders te vergelijken. De berekening van de kinderalimentatie geschiedt, net als bij partneralimentatie, in het algemeen op basis van de ‘Tremanormen’.
In veel gevallen kunnen ouders niet meer voorzien in de volledige behoefte van de kinderen; door de echtscheiding zijn de lasten vaak gestegen en de inkomsten van de ouders soms gedaald. In dat geval draagt een ieder het maximaal haalbare bij aan kinderalimentatie.

Welke situatie ook van toepassing is in jullie geval, onze gespecialiseerde mediator kan helpen bij het vaststellen van het bedrag voor kinderalimentatie.

 

Partneralimentatie

Meestal ontstaat de verplichting tot betaling van partneralimentatie alleen wanneer de inkomens van de partners in (hoge) mate verschillen. Het uitgangspunt is namelijk dat beide partners – nadat de vaste lasten zijn betaald – ongeveer evenveel te besteden hebben. Als de partners allebei ongeveer evenveel verdienen, is het betalen van partneralimentatie in de meeste gevallen daarom dus niet nodig.

Mediation Beter Uit Elkaar kan de alimentatieberekening uitvoeren volgens dezelfde methode die wordt gehanteerd door rechters. Vervolgens kan tijdens een mediationgesprek besproken worden welk bedrag in uw specifieke situatie acceptabel is voor beiden.

Duur partneralimentatie

Ook kunnen afspraken gemaakt worden over de duur van de partneralimentatie. De maximale duur van partneralimentatie is nu wettelijk 12 jaar. En, indien het huwelijk korter dan vijf jaar stand heeft gehouden zonder dat er kinderen zijn geboren, is de duur van de partneralimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk. In onderling overleg mag echter afgeweken worden van deze termijnen, zodat ook hierin de meest passende afspraken voor jullie gemaakt kunnen worden.

Afspraken op maat!

Flexibiliteit in de hoogte en duur van de alimentatie kan worden toegepast op allerlei verschillende manieren..
Afwijken van de standaardregeling is dus zeker mogelijk tijdens het mediationproces. Omdat de oplossing door jullie samen onder begeleiding van onze deskundige mediator wordt vastgelegd, is de oplossing vaak duurzaam en is de kans op een juridische strijd klein.

Bent u geïnteresseerd in wat Beter Uit Elkaar voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in wat Beter Uit Elkaar voor u kan betekenen?

MEDIATION BETER UIT ELKAAR

Gea van Klompenburg
Familie en Rechtbankmediator

Jan van Nassaupark 21
3844 BM Harderwijk

T 0341 454345  / 06 29165027
info@beteruitelkaar.nl

Share This