Echtscheiding

Wij begeleiden u van A tot Z
Bemiddeling bij een echtscheiding of beëindigen van samenwonen

Mediation ten tijde van een echtscheiding of beëindigen van samenwonen voorkomt eventuele escalatie van het conflict. Bovendien geeft deze vorm van bemiddeling inzicht in de zaken die de partijen met elkaar moeten regelen. En dan gaat het niet alleen om de juridische afspraken, maar ook om afspraken die de toekomst van de betrokkenen aangaat. Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, brengt de bemiddelaar d.m.v. het ouderschapsplan samen met de ouders in kaart hoe zij de toekomst van (de zorg voor) hun kinderen willen inrichten.

Uit elkaar gaan is hoe dan ook een ingrijpend en emotioneel proces. Meestal zijn er veel zaken te regelen: de kinderen, de alimentatie, het huis, de inboedel, de auto, het (spaar)geld, de pensioenen, enzovoort. En alles hangt met elkaar samen. Het is soms lastig om door de bomen nog het bos te zien. Hoe voorkom je dat een echtscheiding ontaardt in een ‘vechtscheiding’? Een echtscheiding is geen juridisch maar een emotioneel proces, waarbij het belang van de kinderen altijd voorop dient te staan! De mediator staat neutraal in het conflict en luistert naar de wensen en eisen van partijen die met elkaar de oplossing aandragen.

Beter uit elkaar

Stapsgewijs brengt de mediator van Beter Uit Elkaar de toekomst van haar klanten in beeld. Ook de materiële en immateriële voorwaarden voor het realiseren van dat toekomstbeeld bespreekt de bemiddelaar met de betrokkenen. Dit is de basis van het convenant dat de ex-partners uiteindelijk met elkaar sluiten. Het gaat hierbij om een overeenkomst waarin het kader voor de gezamenlijke toekomst is geschetst en waarin de gemaakte afspraken staan.

Beter Uit Elkaar is gespecialiseerd in het bemiddelen bij echtscheiding en het beëindigen van samenwonen. Wij hebben oog voor emotionele en niet-materiële zaken. Onze dienstverlening houdt overigens niet op bij de scheiding. Vaak is er nog sprake van een nahuwelijk – zeker als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen. Beter Uit Elkaar begeleidt de ouders waar nodig tijdens dit nahuwelijk. Ook als omstandigheden zich wijzigen (bijvoorbeeld opnieuw huwen, samenwonen of ontslag), kan een herijking van vastgelegde afspraken heel nuttig zijn. Bent u geïnteresseerd in wat Beter Uit Elkaar voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in wat Beter Uit Elkaar voor u kan betekenen?

MEDIATION BETER UIT ELKAAR

Gea van Klompenburg
Familie en Rechtbankmediator

Jan van Nassaupark 21
3844 BM Harderwijk

T 0341 454345  / 06 29165027
info@beteruitelkaar.nl

Share This