Jaarlijks worden de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) automatisch met een bepaald percentage geïndexeerd. Wettelijk is bepaald dat het percentage indexering gelijk is aan het percentage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld gestegen zijn. Dit wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lees meer

Bron: Rijksoverheid.nl

Share This