Minister Van der Steur heeft een wetsvoorstel over mediation in de rechtspraak klaar. Het gaat om de uitwerking van een plan dat hij in 2013 als Kamerlid voor de VVD indiende.

Van der Steur wil dat er een openbaar register voor mediators komt. Bemiddelaars die daarin worden opgenomen, moeten aan bepaalde eisen voldoen met betrekking tot opleiding en ervaring. Ze moeten ook een eed afleggen voor de rechtbank.

Met het register wil Van der Steur dat mensen meer vertrouwen krijgen in mediators en hen vaker zullen inzetten om geschillen op te lossen. Nu is er geen duidelijkheid over de kwaliteit en integriteit van mensen die zich mediator noemen.

Rechter

Van der Steur zegt nadrukkelijk dat er ruimte blijft voor mensen die niet geregistreerd zijn, maar toch het vak van mediator willen uitoefenen. “Maar alleen degenen die in het wettelijk register zijn ingeschreven, mogen zich ‘beëdigd mediator’ noemen.”

De minister wil het gebruik van mediation bevorderen, omdat “dit vaak leidt tot een bevredigende en duurzame oplossing, waardoor een beroep op de rechter niet meer nodig is.”

Van der Steur diende in 2013 als Kamerlid een initiatiefwet in waarin hij mediation voorstelt als redelijk alternatief voor een gang naar de rechtbank. Toen hij Kamerlid-af was en aan zijn baan als minister begon trok de VVD het wetsvoorstel in, onder meer omdat het kabinet zelf met een voorstel zou komen.

 

Bronvermelding: NOS

 

Share This