Heel wat alimentatie-betalers vragen mij of hun ex niet verplicht is hen te informeren over de besteding van kinderalimentatie. Zij twijfelen er aan of de kinderalimentatie wel bij hun kinderen terechtkomt. Als het om partneralimentatie gaat, willen zij weten of hun ex hen niet op de hoogte moet houden van sollicitatiepogingen om zo te kunnen toetsen of hun ex zich wel voldoende inspant om aan het werk te komen.

In de wet is geen verplichting opgenomen om rekening en verantwoording af te leggen over de kinderalimentatie. Plannen om dit te wijzigen zijn er niet, omdat een dergelijke plicht op veel verzet stuit. De ontvanger hoeft de betaler dus niet te laten weten waaraan de kinderalimentatie is besteed.

Dit is de reden waarom veel betalers er de voorkeur aan geven te werken met een gezamenlijke kinderrekening. Dat is heel gebruikelijk bij co-ouderschapsregelingen waarbij de kinderen de helft van de tijd bij iedere ouder verblijven.

Lees meer 

Bron: Telegraaf

Share This