Op 19 juni 2015 dienden Tweede Kamerleden Foort van Oosten (VVD), Jeroen Recourt (PvdA) en Magda Berndsen-Jansen (D66) het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie in. Er moest een andere grondslag voor partneralimentatie komen, een eenvoudigere berekeningsmethodiek en een verkorting van de alimentatieduur. Bovendien zou bij huwelijksvoorwaarden partneralimentatie uitgesloten kunnen worden. Het moest eerlijker, simpeler en korter!

Maar het laatste bericht over dit wetsvoorstel dateert alweer van maart 2017. Sindsdien was het stil.. Tot nu. De behandeling van de Wet is overgenomen door Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) en zij presenteren vandaag de Nota naar aanleiding van het verslag.

Vereenvoudiging

De initiatiefnemers presenteren een ingrijpende vereenvoudiging van het eerder voorliggende wetsvoorstel. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt.

Lees meer 

Bron: Kennisbank Familierecht

Share This