Indexcijfer alimentatie

Elk jaar veranderen alimentatiebedragen op 1 januari met een percentage. Dat bepaalt de minister van Justitie en Veiligheid 2 maanden eerder. In 2021 gaan alle alimentatiebedragen met 3% omhoog. Het percentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Lees meer 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Share This