Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Om de geïndexeerde alimentatie te kunnen berekenen;

Lees meer 

Bron: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Share This