Bergkamp: ‘Nu nog zien we dat een ouder die zijn of haar kind samen met de moeder opvoedt ineens geen ouderlijk gezag blijkt te hebben als de moeder bijvoorbeeld overlijdt. Straks hebben deze ouders dat gezag wel. Voor zowel kind als ouder is dat een vooruitgang. Het kind krijgt een juridische ouder die ook het gezag uitoefent, en de ouder kan door het gezag volwaardig zijn/haar rol als ouder van het kind op zich nemen. Dat heeft meer dan een emotionele waarde.‘

Lees meer 

Bron: d66.nl

Share This