Bilt advocaten

We werken nauw samen voor het beste resultaat

Bilt Advocaten

Na een geslaagde Mediation, waarbij gezocht is naar een goede emotionele en zakelijke balans tussen betrokkenen, wordt het door ‘Beter Uit Elkaar’ opgemaakte convenant en ouderschapsplan naar Bilt Advocaten in Utrecht opgestuurd.

De advocaat met wie er een afspraak voor ondertekening wordt gemaakt is Mr. Edwin van Schajik met wie je de gemaakte afspraken (nogmaals) doorneemt en die de stukken juridisch toetst. Het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt daarna ingediend bij de Rechtbank.

Als de echtscheiding op deze wijze namens de mediator en door de advocaat wordt geregeld, hoeven partijen en de kinderen niet meer naar de rechtbank. De procedure wordt schriftelijk afgehandeld en op korte termijn afgewikkeld.

Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar ontvangen een uitnodiging van de rechtbank om eventueel hun mening te geven.

Zie ook deze film.

Bilt Advocaten

Bilt Advocaten

Bij het door Bilt Advocaten op te stellen en in te dienen echtscheidingsverzoek moeten de uittreksels uit het huwelijksregister, het persoonsregister en het geboorteregister (van de kinderen) worden overgelegd, alsmede het convenant en het ouderschapsplan.

Nadat dit door de Rechtbank is gecontroleerd zal de echtscheidingsbeschikking worden gewezen, waarin de door u samen gemaakte afspraken zijn vastgelegd. De echtscheiding is pas definitief als de beschikking is ingeschreven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Dit alles wordt voor jullie namens Beter Uit Elkaar en door Bilt Advocaten geregeld.

CONTACTGEGEVENS BILT ADVOCATEN

VESTIGING UTRECHT
Orteliuslaan 850
3528 BB UTRECHT

Tel  030 – 7671060
Email: info@bilt.nl

 

Share This